08:45 - 05/07/2021 452 lượt xem Câu hỏi thường gặp

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY KHAI SINH

Câu hỏi:

Tôi sinh năm 1992 do không cẩn thận đã làm mất giấy khai sinh bản gốc chỉ còn lại bản sao ghi ngày sinh là 30/07/1992 nhưng khi tôi ra UBND xã xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc thì cán bộ tư pháp kiểm tra và nói tôi sinh ngày 30/07/1993 và không đồng ý cấp lại giấy khai sinh bản gốc cho tôi.Tất cả các loại giấy tờ của tôi (CMND, sổ hộ khẩu,....) đều ghi ngày sinh là 30/07/1992. Mong luật sư tư vấn giúp các thủ tục để tôi được cấp lại giấy khai sinh.

Trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định tại các điều 62, 63, 64 Luật Hộ tịch 2014 thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp bản chính Giấy khai sinh khi đăng ký kết hôn, sau đó thì chỉ cấp bản sao tr1ich lục hộ tịch mà thôi. Do đó việc từ chối cung cấp bản gốc Giấy khai sinh của cán bộ tư pháp UBND xã là đúng quy định pháp luật. Bạn có quyền yêu cầu xin cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh sử dụng.

Theo như bạn trình bày thì bạn đang giữ bản sao Giấy khai sinh ghi ngày sinh của bạn là ngày 30/07/1992, nhưng qua kiểm tra đối chiếu thì sổ gốc khai sinh ghi ngày sinh của bạn là ngày 30/07/1993. Bạn nên yêu cầu cán bộ tư pháp xã cấp bản sao trích lục hộ tịch này để sử dụng. Nếu mẹ bạn và bạn chắc chắn ngày sinh của bạn là ngày 30/07/1992 thì mẹ bạn và bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi UBND xã yêu cầu phúc tra lại hồ sơ đăng ký khai sinh để xem lại Tờ khai đăng ký khai sinh và Giấy chứng sinh (hoặc giấy tờ khác về việc sinh) có phù hợp ra sao.

Trên cơ sở đó bạn sẽ yêu cầu cải chính hộ tịch theo quy định tại điều 45, 46, 47 Luật Hộ tịch 2014điều 7 Nghị định 123/2015 hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014. Để có cơ sở yêu cầu phúc tra lại, bạn nên liên hệ bệnh viện nơi bạn sinh ra để xin xác nhận thông tin ngày tháng năm sinh của bạn.

Do Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân nên mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh. Trong trường hợp sau khi phúc tra mà ngày sinh của bạn vẫn đúng là ngày 30/07/1993 thì bạn có quyền yêu cầu xin xác nhận thông tin 2 giấy tờ nêu trên là của một người và nộp hồ sơ đến các nơi cấp giấy tờ cá nhân khác (Hộ khẩu, CMND, bằng cấp…) để xin điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh trên các giấy tờ đó.

Chúc bạn thành công.

Luật sư Đoàn Văn Nên.

TIN XEM NHIỀU