02:51 - 14/03/2022 20832 lượt xem Câu hỏi thường gặp

CẬP NHẬT THAY ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 1. CÓ CẦN CẬP NHẬT THAY ĐỔI CCCD TRÊN GCN ĐKKD.

Khi thông tin của người đại diện pháp luật (giám đốc, chủ doanh nghiệp,... ) thay đổi thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Như trường hợp, thay đổi căn cước công dân, khi theo quy định hiện nay thì đa số mọi người đều đã cập nhật từ CMND sang thẻ CCCD.

Căn cứ:

 • Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020:Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theoquy định tại Điều 28 của Luật này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”
 • Và căn cứ Điều 28 LDN 2020, khi có phát sinh việc thay đổi một trong các thông tin dưới đây thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

+ Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Kết quả đăng ký thay đổi: Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đối với trường hợp Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật (là thành viên, cổ đông của công ty) thì Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu mà không cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CCCD TRÊN GCN ĐKKD
 • Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư 01/2021)
 • Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giám đốc, chủ doanh nghiệp,...;
 • Văn bản ủy quyền kèm bản sao hợp lệ CMND hoặc CCCD (nếu có)
 • Thủ tục nộp:
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp được công bố nội dung thay đổi của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn công bố là 30 ngày kể từ ngày thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp nộp thông báo thay đổi thông tin giám đốc tới các ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản cùng bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới để ngân hàng cập nhật thông tin mới của Giám đốc công ty để thuận lợi hơn cho quá trình doanh nghiệp giao dịch về sau.

Ls: Đỗ Ngọc Lan

CVPL: Đào Thị Ngọc Liên

 

 

TIN XEM NHIỀU