Lĩnh vực Hành nghề

Chúng tôi tư vấn cho bạn, hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể

THÀNH VIÊN

Với đội ngũ luật sư và đội ngũ chuyên viên có trình độ, với bề dày kinh nghiệm đã cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của khách hàng và đảm bảo mang lại thành công cho Khách hàng ở mức cao nhất.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Luật sư ĐOÀN VĂN NÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG PHÒNG TỐ TỤNG

LUẬT SƯ NGUYỄN NGỌC

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ HOÀNG TRƯƠNG ĐÔNG HÀ

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

LUẬT SƯ LÊ THỊ NHƯ HÀ

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN - GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CẦN GIUỘC

LUẬT SƯ LÊ VINH THÁI BÌNH

PHÓ PHÒNG TỐ TỤNG

LUẬT SƯ NGUYỄN THÁI HƯNG

PHÓ PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ ĐỖ NGỌC LAN

LUẬT SƯ

NGÔ THANH THÚY

LUẬT SƯ

CHUNG THỊ HOA

LUẬT GIA - PHÓ PHÒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TRẦN THỊ KHANH

LUẬT GIA

PHÙNG THỊ LÀI

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

ĐOÀN VĂN VINH

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

TRƯƠNG THỊ NGỌC THU

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

NGUYỄN VĂN SƠN

THÔNG TIN PHÁP LUẬT