11:18 - 19/04/2022 1378 lượt xem Câu hỏi thường gặp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÃN HÀNG HÓA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2021/NĐ-CP

Ngày 09/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, quy định về nhãn hàng hóa như sau:

“Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu"

 Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân xuất khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình. Việc ghi nhãn phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa được quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP bao gồm: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa

Nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt, trừ hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ trong nước và trừ các trường hợp sau: (khoản 3 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN)

 Bên cạnh đó, nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam còn bắt buộc phải thể hiện các nội dung bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan như: Tên hàng hóa và Xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 15, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn được thể hiện bằng một trong các cụm từ sau “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định nêu trên thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt.

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP cũng đã sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam cần ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu trên nhãn hàng hóa.

Hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân trên giấy phép nhập khẩu.

 Khoản 1 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ các loại hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm: Bất động sản; hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển; hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển; hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá; hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), phế liệu (trong sản xuất, kinh doanh), vật liệu xây dựng không có bao bì và được bán trực tiếp cho người tiêu dùng; hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec; hàng hóa đã qua sử dụng; hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; hàng hóa là chất phóng xạ, hàng hóa sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy, đường không.

CVPL: Ngọc liên

 

TIN XEM NHIỀU