11:13 - 10/06/2021 3662 lượt xem Lao động & Bảo hiểm xã hội

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG 2021

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Theo Quyết định 338/QĐ - LĐTBXH ngày 17/03/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương:

1. Căn cứ thực hiện

- Theo Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ - CP hướng dẫn Điều 118 của Bộ luật Lao động thì đối tượng phải đăng ký nội quy lao động là:

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

- Theo Điều 119 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký Nội Quy Lao Động là:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

2. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký Nội quy lao động

 (Theo Quyết định số 338/QĐ – LĐTBXH)

Bước 1:

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh, gồm có:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Nội quy lao động;

- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ Sở;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ đăng ký và cách gửi: Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

Bước 2:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động

3. Xử phạt vi phạm hành chính

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ- CP ban hành ngày 01/03/2020, có hiệu lực từ ngày 15/04/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động thì:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a ) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b ) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

c ) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể được thực hiện theo Quyết định số 1858/QĐ - LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019

- Căn cứ vào Nghị định 145/2020/NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động.

1. Trình tự thực hiện

 Bước 1

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/tp nơi đặt trụ sở chính, gồm có:

- Văn bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

- Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động về thoả ước lao động tập thể.

- Bản thoả ước lao động tập thể.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao).

 Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

Bước 3:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

2. Kết quả Thủ Tục Đăng Ký Thỏa Ước Lao Động Tập Thể

Văn bản xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

3. Phí, lệ phí: Không

4. Yêu cầu, điều kiện: Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với các quy định của pháp luật lao động hiện hành.

5. Xử phạt vi phạm về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

(Theo điều 15 Nghị định 28/2020/NĐ - CP)

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

b) Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể;

c) Không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;

b) Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu.

 

Chuyên viên - Đào Thị Ngọc Liên

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí 

(028) 37 55 3385

Hotline: 0903 328 166 Luật sư Đoàn Văn Nên

TIN XEM NHIỀU