10:59 - 10/06/2021 827 lượt xem Đầu tư nước ngoài

PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-NHNN, việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Do đó, khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thì phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành), Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. Luật không có quy định bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc đầu tư bằng đồng Việt Nam.

Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn thành lập tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng các hình thức sau:

- Thanh toán bằng Séc.

- Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi – chuyển tiền.

- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Khi thực hiện hoạt động chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Bạn có thể tham khảo thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai/104

Chuyên viên - Lê Thị Như Ý

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về phương thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí 

(028) 37 55 3385

Hotline: 0903 328 166 Luật sư Đoàn Văn Nên

TIN XEM NHIỀU