02:37 - 21/12/2020 33 lượt xem Doanh nghiệp

QUY TRÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Một quy trình giải thể doanh nghiệp thông thường gồm 04 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Nếu Doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác trong đó bao gồm nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế thì Doanh nghiệp được xem là không đủ điều kiện để nộp hồ sơ giải thể và không đủ điều kiện để tiến hành thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế 2019 và Thông tư 105/2020/TT-BTC thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp. Và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ có thể tiến hành khi Doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Bước 3: Hoàn thành thủ tục trả con dấu

Căn cứ khoản 5 Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phải trả con dấu do cơ quan công an cấp trước khi thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Bước 4: Hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định pháp luật doanh nghiệp về giải thể.

Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải gửi đủ hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định giải thể doanh nghiệp.

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bạn có thể tham khảo hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/ho-so-giai-the-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien/115

Bạn có thể tham khảo hồ sơ giải thể Công ty Cổ phần tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan/116

Bạn có thể tham khảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/ho-so-giai-the-doanh-nghiep-tu-nhan/117

Bạn có thể tham khảo hồ sơ giải thể Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/ho-so-giai-the-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len/118

Bạn có thể tham khảo hồ sơ giải thể Công ty hợp danh tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/ho-so-giai-the-cong-ty-hop-danh/119

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về thủ tục giải thể doanh nghiệp

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí 

(028) 37 55 3385

Hotline: 0903 328 166 Luật sư Đoàn Văn Nên

TIN XEM NHIỀU