02:40 - 09/07/2021 841 lượt xem Biểu mẫu

Mẫu Công văn đề nghị của doanh nghiệp được lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Phụ lục 1: Mẫu Công văn đề nghị của doanh nghiệp.

(Tên đơn vị đề nghị)
………………………….
-------

V/v đề nghị xem xét tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày .... tháng .... năm …….

                                   Kính gửi: (1) …………………………….

 

  1. Tên tổ chức/cá nhân:...................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại: …………………………………………………… Fax: …........

  1. Thông tin liên hệ:

Cán bộ đầu mối: (2)……………………Địa chỉ Zalo hoặc mail: ………………..

  1. Mục đích lưu thông: Được ưu tiên lưu thông khi qua các khu vực kiểm soát phòng chống dịch covid 19
  2. Mã số Doanh nghiệp:

 

Tên Doanh nghiệp

Mã số Doanh nghiệp

Đơn vị đề nghị:

 

…………

Đơn vị khác có liên quan (cho thuê xe, hợp đồng bán hàng hóa, vật liệu, ...):

1.

…………

2.

…………

3.

…………

  1. Danh sách thông tin phương tiện: (đính kèm Phụ lục 2)
  2. Thời hạn đề nghị: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
  3. Thời gian đề nghị: 24/24 giờ
  4. (Tổ chức/cá nhân) cam kết tuân thủ các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan và cam đoan nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Thủ trưởng đơn vị

hoặc cá nhân đề nghị
Kýtên


(đóng dấu nếu có)

 

Ghi chú: (1) Tên đơn vị đầu mối. Ví dụ: Sở Công thương.

                (2) Cán bộ đầu mối và địa chỉ Zalo sẽ được đơn vị đầu mối điền vào sau

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU CẬP NHẬT THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN

Số TT

Biển số đăng ký

(1)

Chủ phương tiện đăng ký xe

(2)

Loại phương tiện

(3)

Nhãn hiệu phương tiện

(4)

Khối lượng hàng CC CP TGGT
(kg)

(5)

Hạn đăng kiểm

(6)

Lộ trình lưu thông

(7)

1

Ví dụ:

 

2

50H-123.45

Công ty…..

Tải thùng kín

ISUZU

1000

01/01/2022

- Lộ trình 1: …….. (ví dụ: Quốc lộ 1, Tỉnh Đồng Nai , TP.HCM – Xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ-Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định – Cảng Cát Lái.

- Lộ trình 2: …..

3

4

 

 

Ghi chú:

(1) Biển số đăng ký: Ghi thông tin dựa vào mục Biển số đăng ký trên Chứng nhận đăng ký xe.

(2) Tên đăng ký xe: Ghi thông tin dựa vào mục Tên Chủ xe trên Chứng nhận đăng ký xe.

(3) Loại phương tiện: Ghi thông tin dựa vào mục Loại xe trên Chứng nhận đăng ký xe.

(4) Nhãn hiệu: Ghi thông tin dựa vào mục Nhãn hiệu trên Chứng nhận đăng ký xe.

(5) Khối lượng hàng CC CP TGGT: Ghi thông tin dựa vào mục Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(6) Hạn đăng kiểm: Ghi thông tin dựa vào mục Có hiệu lực đến hết ngày trên Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(7) Lộ trình lưu thông 1: Ghi rõ hướng di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc trên từng tuyến đường cụ thể.

 

Lưu ý: danh sách này được tạo trên file Excel và gửi đính kèm file theo Công văn để phục vụ cấp Giấy nhận diện. Đề nghị đơn vị cập nhật chính xác các nội dung trên. Trường hợp không chính xác sẽ không được cấp Giấy nhận diện.

 

TIN XEM NHIỀU