09:32 - 30/12/2020 19 lượt xem Doanh nghiệp

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

A. Thành phần, số lượng hồ sơ

1/ THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ)

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

3. Quyết địnhvà bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2/ THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN  (GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về hồ sơ đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí 

(028) 37 55 3385

Hotline: 0903 328 166 Luật sư Đoàn Văn Nên

TIN XEM NHIỀU