04:56 - 06/11/2023 245 lượt xem Dịch vụ

ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN LAO ĐỘNG (VISA EB2, EB3,...)

I. Định cư diện lao động phổ thông (Visa EB3 - Unskilled Worker)

- Đối tượng: 18 đến 40 tuổi

Văn hóa: 9/12 trở lên

Tiếng anh giao tiếp sơ cấp

Lý lịch tư pháp trong sạch 

- Ngành tuyển: Các ngành nghề (may mặc, chế biến thực phẩm; dược phẩm,...)

II. Định cư diện lao động tri thức (Visa EB2/EB3 professional)

- Đối tượng: 22 đến 55 tuổi

Văn hóa: Trình độ đại học; thạc sĩ, tiến sĩ trở lên

Có khả năng giao tiếp tiếng anh

Lý lịch tư pháp trong sạch 

- Ngành tuyển: Các ngành nghề 

Lưu ý: Cả 2 diện visa nêu trên thì các đối tượng tham gia đều phải làm việc thực tế cho công ty bảo lãnh tại Mỹ ít nhất 01 năm sau khi đươc cấp Visa định cư (Thẻ xanh)

Quyền lợi: Được cấp thẻ xanh cho cả gia đình, Vợ/chồng và con dưới 21 tuổi (chưa lập gia đình) được đi kèm sang Mỹ sinh sống, làm việc; Được bảo lãnh người thân sang sinh sống; Được hưởng các quyền lợi (Con cái học miễn học phí, an sinh, xã hội,...),....

TIN XEM NHIỀU