Thông tin pháp luật: Cấm công ty chứng khoán tư vấn, kinh doanh tiền ảo

Thông tin pháp luật: Cấm công ty chứng khoán tư vấn, kinh doanh tiền ảo

Ủy ban chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán không được tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền ảo và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Chi tiết