Công ty Luật Nguyễn Đoàn chính thức khai trương trờ lại sau Tết Kỷ Hợi vào ngày 14/02/2019

Công ty Luật Nguyễn Đoàn chính thức khai trương trờ lại sau Tết Kỷ Hợi vào ngày 14/02/2019

Vào ngày 14/02/2019 (mùng 10 Tết), công ty Luật Nguyễn Đoàn chính thức khai trương trở lại sau kì nghỉ...

Chi tiết
Lễ ký kết ra mắt

Lễ ký kết ra mắt "Tổ tư vấn pháp luật lao động miễn phí"

Lễ ký kết ra mắt "Tổ tư vấn pháp luật lao động miễn phí" cho công nhân, người lao động

Chi tiết
Lễ ký kết liên tịch

Lễ ký kết liên tịch "Đồng hành cùng thanh niên công nhân thành phố

Lễ ký kết liên tịch "Đồng hành cùng thanh niên công nhân thành phố  

Chi tiết