04:41 - 21/01/2021 27 lượt xem NHÀ ĐẤT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Tải mẫu tại link: http://luatnguyendoan.com/public/template_admin/source/%C4%90%C6%A0N%20%C4%90%E1%BB%80%20NGH%E1%BB%8A%20C%E1%BA%A4P%20L%E1%BA%A0I%2C%20C%E1%BA%A4P%20%C4%90%E1%BB%94I.docx

TIN XEM NHIỀU