LUẬT SƯ LÊ THỊ NHƯ

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

nhuha100@yahoo.com

0903 993 400

TIỂU SỬ HÀNH NGHỀ

Người có đủ tiêu chuẩn quy định nêu trên muốn được hành nghề luật sư. Điều kiện, tiêu chuẩn tùy theo quốc gia mà có sự khác nhau nhưng nhìn chung thì phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư nhất định.

Chứng chỉ hành nghề được cấp sau khi người theo học lớp luật sư phải trải qua một thời gian tập sự (trừ những đối tượng được miễn thời gian tập sự) phải qua một kỳ thi sát hạch để trở thành luật sư chính thức.

Ngoài ra, luật sư phải có kĩ năng cơ bản đối với yêu cầu của công việc này như: giao tiếp tốt, có khả năng phân tích, suy nghĩ và sử dụng các tình tiết logic nhanh và hiệu quả, có khả năng làm việc do áp lực và làm việc nhiều đối tượng, nhất quán và có lòng tốt

LIÊN HỆ NGAY

Chúng tôi tư vấn cho bạn, hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể