LUẬT SƯ NGUYỄN NGỌC

PHÓ GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG PHÒNG TỐ TỤNG

PHÓ GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG PHÒNG TỐ TỤNG

luatnguyendoan@gmail.com

093 304 1113

TIỂU SỬ HÀNH NGHỀ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật năm 2016

Với khả năng phân tích và tổng hợp tốt cùng với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén,  cung cấp ý kiến, tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ pháp lý cho Khách hàng liên quan đến các lĩnh vực tố tụng  Dân sự, Đất đai, Thừa kế, hộ tịch, hôn nhân gia đình…

Hiện đang là Phó Giám Đốc và Trưởng phòng Tố tụng Công ty luật TNHH Nguyễn Đoàn

LIÊN HỆ NGAY

Chúng tôi tư vấn cho bạn, hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể