NGUYỄN VĂN SƠN

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

TIỂU SỬ HÀNH NGHỀ

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Văn Sơn tốt nghiệp Khoa Luật kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2018. Với hơn 3 năm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thu hồi công nợ, tham gia tố tụng tại Toà án, tư vấn doanh nghiệp… Chuyên viên pháp lý Nguyễn Văn Sơn hiện đang được công ty luật Nguyễn Đoàn và khách hàng tin tưởng giao nhiệm vụ giải quyết, đại diện ủy quyền trong các vụ án liên quan đến ngân hàng, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình và tư vấn doanh nghiệp.

LIÊN HỆ NGAY

Chúng tôi tư vấn cho bạn, hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể