NGUYỄN NGỌC

LUẬT SƯ

LUẬT SƯ

luatnguyendoan@gmail.com

093 304 1113

TIỂU SỬ HÀNH NGHỀ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật năm 2016

Với khả năng phân tích và tổng hợp tốt cùng với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén,  cung cấp ý kiến, tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ pháp lý cho Khách hàng liên quan đến các lĩnh vực tố tụng  Dân sự, Đất đai, Thừa kế, hộ tịch, hôn nhân gia đình…

LIÊN HỆ NGAY

Chúng tôi tư vấn cho bạn, hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể