QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Theo Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy...

Chi tiết
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử...

Chi tiết
TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Một quy trình thành lập công ty/doanh nghiệp đối với hầu hết các loại hình công ty/doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên) theo Luật doanh nghiệp 2014 đầy đủ bao gồm 4 giai đoạn

Chi tiết